Skip to main content

Naam

Woude; I.W. van der Woude; Machinefabriek Eureka B.V., Kollumerpomp / Drachten.
Eureka trommel-hooischudder / mestverspreider.

Machinefabriek Eureka van der Woude Kollumerpomp, Drachten.

Oprichter/Opvolger(s)

In 1927 is dorpssmid Ids van der Woude (Sr.) (overleden in 1956) te Kollumerpomp begonnen met het fabrieksmatig fabriceren van Eureka trommelschudders Jaarproductie ca. 30 stuks.

(Jochum?) Wiebe van der Woude, zoon van de stichter komt in het bedrijf.

Later is de naam F. I. van der Woude & Zonen geworden.

In 1933 is het bedrijf verplaatst naar Drachten.

Op 17 september 1960 is 'N.V. Eureka Landbouwmachinefabriek v.h. Fa. I. v.d. Woude en Zonen' opgericht (Bijvoegsel Nederlandse Staatscourant van 11 januari 1961) door Jochum Wiebe van der Woude, fabrikant van landbouwwerktuigen en machines, Drachten, mevrouw Sietske Riemersma, weduwe van de heer Ids van der Woude, zonder beroep, Drachten en de heer Ids van der Woude, werktuigkundige te Drachten.

In 1960 is het bedrijf werkend onder de naam Fa. I. van der Woude en Zonen omgezet in N.V. Eureka.

In 1933 is het bedrijf verplaatst naar Drachten.

Uitbreidingen zijn geweest in 1936, 1948, 1953, 1957, 1960, 1966 en mogelijk nog enkele keren.

Periode van bestaan

1927 -

Werktuigen

Maakte o.a. Eureka hooi-Mestschudders (uitgevonden door Willem Etes Kloppenburg, Nederlands octrooi nr. 23623 d.d. 8 october 1958), Eureka-super hooi- en mestschudder (Ned. octrooi 99803, 273062, 1098271 en Belgische en Duitse octrooien) schudeggen, transporteurs, Eureka aardappelloofklappers, mestverspreider-landbouwwagens, trommelschudder-opladers voor paardentractie.

In 1960 was de productie ongeveer 800 machines per jaar.

Maakt o.a. de Frisia mesttank voor CAF-Cebeco (Ons Friese Platteland 11 december 1976).

Eureka was één van de bedrijven binnen United Agricultural Machinery Factories, Leeuwarden.United Agricultural Machinery Factories is een samenwerkingsverband van fabrikanten van landbouwwerktuigen. Er zijn 5 Friese fabrikanten bij betrokken, te weten Anema (Wifo) Ferwerd, Eureka (van der Woude) Drachten, Hermes (S. de Vries) Leeuwarden, Miedema Winsum en Schukken Bolsward en loonwerker J. Hoving uit Haulerwijk. De andere fabrikanten waren Ter Borg & Mensinga uit Appingedam, Lockwood uit Nieuw Amsterdam en Zijlstra & Bolhuis uit Veendam - Coevorden (de periode van samenwerking is ons niet bekend, maar dat moet vóór 1981 geweest zijn).

Export vindt plaats naar West-Duitsland, België, Frankrijk,Denemarken en de VS van Amerika.

Octrooi C.D. 631.353.2 : 631.333.6 Klasse 45c36 (45b3/00b).

Jogchem Wiebe van der Woude, te Drachten.

Hooischudder.

Aanvrage No. 232067 Ned., ingediend 8 oktober 1958, openbaar gemaakt 10 april 1960.

Conclusie:

1. Hooischudder. bestaande uit een rijdbaar gestel en een haspel met loodrecht op de as daar- van aangebrachte tanden, welke as evenwijdig loopt aan de as van de loopwielen en door de as van de loopwielen tegengesteld aan de draairichting daarvan wordt gedreven, waarbij de hooischudder is voordien van een kap met gesloten zijstukken, die de haspel van boven over de halve omtrek of nagenoeg de halve omtrek omvat, met het kenmerk, dat de achterrand (8) van de kap buiten de achterste begrenzing (7) van de zijstukken (5) uitsteekt] zodat hiertussen een doorlaat aanwezig is, ten gevolge waarvan bij inwerking zijnde hooischudder een zijwaartse spreiding van het gewas tot buiten de zijstukken (5) plaatsvindt.

2. Hooischudder volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat inwendig in het achtergedeelte (13) van het gesloten bovengedeelte (6, 13) van de kap verspreidborden (9, 9a) zodanig zijn aangebracht, dat het gewas wordt verspreid over een breedte, die gelijk is of nagenoeg gelijk is aan de afstand van de loopwielen (12. 1.2a).

Afbeelding 1 is afb. 83 op deze website.

Afbeelding 2 is afb. 84 op deze website.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.