Skip to main content

Naam

aaa Werktuigencoöperaties.

Meerdere plaatsen

Oprichter/Opvolger(s)

Er zijn in Friesland een aantal werktuigencoöperaties opgericht, waarvan inmiddels een aantal zijn opgeheven.

Veel werktuigencoöperaties verbeterden en ontwikkelden werktuigen.

Werktuigencoöperaties of dorsverenigingen die er in Friesland zijn geweest:

Dorsvereniging 'De Samenwerking’ te Elsoo; Dorsvereniging ‘Gaasterland’ e.o.; te Grouw; te Jubbega; te  Oosterwolde; ‘Excelsior’ te Rinsumageest; te Rottevalle;  ‘De Bjirmen’ te Sexbierum/ Oosterbierum; te Siegerswoude e.o.; ‘De Eendracht’ te Ternaard; ‘De Eendracht’ te Tzummarum/Firdgum; te Wijnjeterp, te Hantum; te Oldeboorn; ‘Hardeland’ te Oosterwolde; te Schalsum en te Steggerda.

De werkgroep stelt het op prijs om informatie te ontvangen over de verschillende werktuigencooperaties.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.