Skip to main content

Naam

Vries; Hermes landbouwmachinefabriek S. de Vries, Leeuwarden.
Hermes sorteermachines.

Landbouwmachinefabriek S. de Vries (Hermes) te Leeuwarden.

Oprichter/Opvolger(s)

Sieberen de Vries. Ruiterskwartier, Achter de Hoven 2, Troelstraweg

In 1921 gesticht als Machinefabriek S. de Vries, vestiging aan het Ruiterskwartier.

In 1926 verhuisd naar Achter de Hoven.

In 1981 zijn de activiteiten van de failliete Hermes landbouwwerktuigenfabriek S. de Vries B.V. overgenomen door Hermes Productie B.V. (Bron Leeuwarder Courant 11 mei 1981)

Periode van bestaan

1923 - 1981.

Werktuigen

Maakte o.a. machines van het merk Hermes zoals Landbouwwagens (met een gepatenteerde 'olie'-rem) , sorteermachines voor bloembollen en aardappelen, zand- en grondhorren, telmachines voor bloembollen, spuitmachines (met persluchtflessen), gierpompen, hijsinstallatie voor hooi, enz.

Maakte in de periode 1925-1930 dertig melkmachines. Hij kocht van een liquiderende firma een partij Australische melkmachines en Amerikaanse hijsinstallaties. Deze werden compleet gemaakt, verbeterd en verkocht.

De eerste Hermes melkmachine van geheel Nederlands fabrikaat werd geplaatst op het bedrijf van de heer de Jong te Leeuwarden.

De eerste Hermes landbouwwagen werd in 1929 gemaakt en Hermes was daarmee de eerste bouwer van luchtbandenwagens in het noorden van Nederland.

In de winter van 1929/1930 werd de eerste sorteermachine met schudzeven en leesband gemaakt voor een sorteerinrichting. In dezelfde tijd zijn ook schoksorteerders gebouwd, mede op initiatief van de heer Ir. van der Ban. (Bron: Maandblad Landbouwmechanisatie, maart 1960).

Folders o.a. tomatensorteermachine, fruitsorteermachine.

Artikel 'Landbouwmachinefabriek De Vries heeft ook grote betekenins voor tuinbouw' (Fries Landbouwblad 28 oktober 1960):

Hermes maakt bloembollen sorteermachine, bollen telmachines, 2- en 5- rijige plantmachines. Voor de tuinbouw: spruitensorteermachines (voor veilingen en particulieren), tomatensorteermachines. Voor de fruitteelt werd de fruitsorteermachine, systeem Wovebi' in de handel gebracht en de z.g.n. lappensorteermachine. 

De Hermes machines worden (in 1960) naar 50 landen geëxporteerd zoals een perziksorteermachine naar Turkije. De machine met een lengtre van 50 meter en een breedte van 13 meter is eerst uitgeprobeerd in de veilinghallen te Berlikum. De machine kan 200 ton per dag verwerken en er werken 150 meisjes bij voor het sorteren en verpakken.

Hermes was één van de samenwerkende fabrikanten in United Agricultural Machinery Factories, Leeuwarden, een samenwerkingsverband van fabrikanten van landbouwwerktuigen. Er zijn 5 Friese fabrikanten bij betrokken, te weten Anema (Wifo) Ferwerd, Eureka (van der Woude) Drachten, Hermes (S. de Vries) Leeuwarden, Miedema Winsum en Schukken Bolsward en loonwerker J. Hoving uit Haulerwijk. De andere fabrikanten waren Ter Borg & Mensinga uit Appingedam, Lockwood uit Nieuw Amsterdam en Zijlstra & Bolhuis uit Veendam - Coevorden (de periode van samenwerken is ons niet bekend).

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.