Skip to main content

Naam

aaa Uitvinders / útfiners in Friesland.
aaa Uitvinders / útfiners in Friesland.

Uitvinders / útfiners

Oprichter/Opvolger(s)

Op de website zijn een twintigtal uitvinders genoemd. Door in het hoofdmenu op 'uitvinders' te zoeken krijgt u ze in beeld.

Werktuigen

In de loop der jaren hebben een aantal mensen zich bezig gehouden met het verbeteren van werktuigen of het bedenken van geheel nieuwe werktuigen in de landbouw.

In een aantal gevallen is er een octrooibescherming op de uitgedokterde werktuigen verkregen en zijn ze fabrieksmatig in productie genomen. Soms is het alleen maar bij een octrooi gebleven.

Als de werkgroep een officiële octrooibrief onder ogen krijgt zal degene (persoon of fabrikant) een plekje krijgen op deze website. Lezen we alleen maar een mededeling van een octrooi in één van de geraadpleegde documentatiebronnen dan zullen we een mededeling doen in deze rubriek.

Haitsma Jan Pieter, Bergum en Wytse Anema Ferwerd. Octrooi 267 010 Verrijdbare inrichting voor het verwijderen van het loof van te velde staande pootaardappelplanten, 10 augustus 1964.

Nauta Ferdinand, Sikke Nauta en Pieter Nauta te Workum. Octrooi 261 823. Heeft betrekking op de ondersteuning van een landbouwwerktuig, bijvoorbeeld een trommelschudder in de vorm van een slede. 25 mei 1964.

Stroop Berend Egbert te Haskerdijken, Tjitte Jelmer Visser en Feike Kooistra te Grouw. Octrooi 227 712. Inrichting voor het zijwaarts verplaatsen van los op de grond liggend materiaal. 15 December 1964.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.