Skip to main content

Naam

REMA Environmental Machinery, Ferwert
REMA Environmental Machinery, Ferwert

Machinefabriek REMA Environmental Machinery te Ferwerd

Oprichter/Opvolger(s)

Het bedrijf REMA Environmental Machinery wordt gerund door de gebroeders Piet en Wilko Regnerus.

Aanvankelijk was het bedrijf REMA (= Regnerus Marrum) gevestigd te Franeker en ontwikkelde daar o.a. aanpassingen aan bestaande looftrekmachines.

Periode van bestaan

2017 - heden (oan't no ta)

Werktuigen

Rema ontwikkelt en maakt o.a. de EnviMaxX aardappellooftrekker/ wortelsnijder en EnviScrapeE heideplagmachine om heidemateriaal te maaien en/of te frezen, te versnipperen en af te voeren op een naast rijdende wagen. Het bedrijf richt zich met name op duurzaamheid en de vermindering van CO2 uitstoot.

Aanvankelijk heeft het bedrijf zich in het begin van deze eeuw (ook) bezig gehouden met aanpassing en verbetering van looftrekmachines met klem-band-trekriemen (Rema-Envira) in samenwerking met de heer A. Bouma (voorheen werkzaam bij het ILR en het latere IMAG teWageningen). De productie werd reeds na twee jaar gestaakt omdat volledige loofdoding middels chemische middelen de voorkeur verdiende van de boeren.

In 2017 is de draad weer opgepakt door de gebroeders Regnerus en hebben ze een volledig hydraulisch aangedreven looftrekker gemaakt in combinatie met een wortel(onder)snijder. Ook hebben ze een machine gebouwd die elektrisch (48 Volt) aangedreven werd door een aftakasaangedreven aggregaat. In december 2018 hebben ze daarmeen de ‘Gouden hef’- prijs op de Landbouwbeurs Noord-Nederland te Leeuwarden gekregen.

In 2018 is de hydraulisch aangedreven machine verder ontwikkeld en zijn ze wereldwijd uitgenodigd om hun machine te demonstreren. In de praktijk bleek al snel dat de combinatie looftrekken en wortel(onder)snijden voldoende effectief is om in een werkgang het aardappelloof chemie-vrij te vernietigen. In maart werd Rema voor deze machine de jaarlijkse stimuleringsprijs van de KIZ uitgereikt.

Eén en ander heeft er toe geleid dat er voor het seizoen 2019 een serie van twintig machines worden gebouwd. Delen van de machines worden onder andere gemaakt bij WIF0 Ferwert, Postmus Blije en De Haan te Hallum.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.