Skip to main content

Naam

Prins landbouwwerktuigen- en machinefabriek N.V., Dokkum.
Prins landbouwwerktuigen- en machinefabriek N.V., Dokkum.

Werktuigen- en machinefabriek Prins te Dokkum.

Oprichter/Opvolger(s)

Pier Prins uit Dokkum (geboren in 1920, overleden in 2012).

Prins Dokkum, wielenfabriek.

In 1947 wordt 'Prins landbouwwerktuigenfabriek N.V.' opgericht.

Periode van bestaan

ca. 1939 - 2013.

Werktuigen

Het eerste werktuig is in 1940 gemaakt n.l. een houten gierpomp, nagemaakt van de metalen gierpomp van Hermes (S. de Vries Leeuwarden). Ook zijn in die tijd houten hooischuivers, kruiwagens, spinnewielen, kaasvaatjes, aardappelkiembakjes en aardappelzeven gemaakt. In de oorlog is men ook begonnen met het maken van metalen werktuigen zoals melkbussenkarretjes en koolzaadmolens.

Na de oorlog zijn de grotere werktuigen gemaakt zoals landbouwwagens, mes- en gierverspreiders, hooischudder-mestverspreiders, Select aardappelvoorraadrooiers, Superior 2-wielige meststrooiers, Robust inkuilmachines (ca. 1955). Een deel van de werktuigen werd geleverd aan tussenhandelaren zoals Poiesz (Sneek) en Faber (Sneek).

In augustus 1949 gaat Prins een samenwerking aan met ISLOK Zwolle. Per brief laten ze dat aan haar clienten weten:  Geachte Client, De vraag "Hoe kunnen wij onze afnemers nog beter en vlotter bedienen” heeft tot vele besprekingen tussen de directies van de NV. ISLOK te Zwolle en de PRINS N.V. te Dokkum geleid, met als resultaat, dat wij de producten onzer beide fabrieken in één Verkooporganisatie hebben ondergebracht. Vanaf heden is de verkoop onzer producten overgegaan aan ons gemeenschappelijk Verkoopkantoor de N.V. ISLOK Handel Mij te Zwolle.

Door de beschikking over grotere en vlottere productiemogelijkheden menen wij U een nog betere service dan voorheen te kunnen geven; ook de grotere verscheidenheid onzer artikelen zal hieraan kunnen medewerken. Uw orders en aanvragen zullen door ons dan ook op hoge prijs worden gesteld en wij geven U de verzekering dat wij aan de behandeling daarvan alle zorg zullen besteden.

 Steeds gaarne tot Uw dienst tekenen wij, Hoogachtend, ISLOK n.v. Landbouwwerktuigen Industrie- en Handel Mij. Zwolle ; PRINS Landbouwwerktuigen en Machinefabriek n.v. Dokkum

Bron: Brief naar cliënten, archief Prins, Steekarchief Dokkum 4913-omslag 38.

 

ILR-bulletin No. 8: Beproeving Superieur trekkermestverspreider (1954).

Prins ontwikkelde een prototype cocosnoot-opraapmachine voor gebruik in Nederlands Indië.

Jarenlang is er een afdeling geweest waar gasflessen voor Shell gerepareerd zijn.

Langzamerhand is de fabricage van werktuigen gestopt en is overgegaan op de produktie van tuinbouwkassen en (prefab) woningen.

Later is men zich gaan specialiseren in het maken van wegbeveiligingsmateriaal.

Ondanks stakingen van het personeel heeft de (buitenlandse-)directie besloten op de productie over te hevelen naar een buitenlandse vestiging en is daarmee weer één van de grotere werkgevers in het noordoosten van Friesland verdwenen.

 

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.