Naam

Oostwoud, Franeker.

Oostwoud (en Zomer stoomrijtuigenfabriek) te Franeker.

Oprichter/Opvolger(s)

In 1871 gestart als wagenmakerij/carrosseriebouwer. Wagen- en rijtuigmakerij F. Oostwoud, Franeker.

Werktuigen

In 1871 gestart als wagenmakerij: hondenkarren, handkarren, melkbussenkarren en ambulances.

 Bij de foto's. 1, 2 en 3 zijn wagens met een hooiraam. De naam 'Oostwoud & Zomer' heeft slechts enkele jaren bestaan (1905-1909). De foto's 1 en 2 zijn op het Martiniplantsoen in Franeker gemaakt. Foto 3 is genomen bij de oostmuur van de Gasfabriek in Franeker. Waar de foto van de wagens met de melkbussen is gemaakt is niet bekend. (Bron: Bauke S. Posthuma, Harlingen (voormalig archiefbeheerder Oostwoud Int.) 

Franke Oostwoud komt uit Giekerk en begint op ‘t Noord in Franeker stoomrijtuigenfabriek. Zoon Marten of zoals iedereen zegt Martin, en zijn zwager Koenraad Zomer zetten de rijtuigfabriek voort na het overlijden van Franke. Van 1905-1908 heet de fabriek 'Oostwoud & Zomer Stoomrijtuigenfabriek'. Maar de samenwerking tussen Martin en Koenraad is geen lang leven beschoren: de naam van het bedrijf wordt aangepast in 'M. Oostwoud' en Koenraad keert terug naar zijn oude vak van boekhandelaar. Martin Oostwoud gaat alleen verder (Bron: https://www.hippomobielerfgoed.nl/2019/van-stoomrijtuigfabriek-oostwoud/)

Fabrikant van transportmateriaal (met name voor ziekenhuizen).

Maakte in 1948 het prototype looftrekker 'Systeem Gerlsma' met trekriemen.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.

© Friese Landbouwwerktuigen Fabrikanten | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk