Naam

Landustrie, Sneek.

Landustrie te Sneek.

Oprichter/Opvolger(s)

P.W. Cnossen, oprichter.

Firma P.W. Cnossen & Co. (E. de Jong en J. Tijsma).

Firma P.W. Cnossen & Co. (E. de Jong, J. Tijsma en H.W. Bos).

Sneeker Algemeene Machinehandel 'Het Landbouwhuis' te Sneek.

Het bedrijf Landustrie BV te Sneek is rond 1913 ontstaan toen twee bedrijven werden opgericht: het 'Landbouwhuis' als handelsfirma en 'Industria' als machinefabriek. Beide bedrijven waren actief in de agrarische sector en werden al spoedig geconfronteerd met polderbemalingen.

Enkele jaren later zijn de beide bedrijven samengevoegd en smolten de namen samen tot 'LANDUSTRIE'.

Later is het accent voornamelijk komen te liggen op het zuiveren van afvalwater (onder de naam 'LANDUSTRIE SNEEK'.

Een Landustrie-dochter is de Noord Nederlandse Roestvrijstaal Industrie B.V. (NNRI).

Werktuigen

Installeerden veel (electrische) poldergemalen en windmolens.

Na verloop van tijd lag de markt open voor afvalwaterzuiveringsinstallaties.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.

© Friese Landbouwwerktuigen Fabrikanten | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk