Naam

Laan; L. van der Laan, windmotorenfabriek, Garijp.

Windmotorenfabriek L. van der Laan te Garijp.

Werktuigen

Advertentie in het Fries Landbouwblad 28/10/1939 'Bemalingen'. Maakte ook Amerikaanse windmotoren.

In de zomer van 2014 is er een expositie geweest over Amerikaanse windmotoren in het Fries Landbouwmuseum te Earnewâld (in 2018 verhuisd naar Leeuwarden/Goutum), waar ook informatie voorhanden was over fabrikant Van der Laan. Raadpleeg eventueel het archief van het Fries Landbouwmuseum.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.

© Friese Landbouwwerktuigen Fabrikanten | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk