Kingma; N.V. v.h. Kingma en Zoon, Leeuwarden.

Fabriek/Bedrijf

Timmerbedrijf.

Leeuwarden.

Werktuigen

Bouwde boerderijen.

Beschikbaar informatiemateriaal

  • Fotomateriaal: Nee
  • Foldermateriaal: Nee
  • Wat we nog zoeken: Teksten, Fotomateriaal, Foldermateriaal, Publicaties / Artikelen, Film- of Videomateriaal, Diversen ( reclame-artikelen, gadgets)

Auteur dit artikel

G.H.

Aangepast op:

maandag, 23 juni 2014