Naam

Keuning; M. Keuning, Tzummarum.

Smederij M. Keuning te Tzummarum

Oprichter/Opvolger(s)

Keuning M.

Werktuigen

Adverteert in het Fries Landbouwblad van 28 juli 1906 met zijn nieuw model Staalploeg die bekroond is te Franeker. Ook levert hij cultivatore, landrollen en eggen waarmee hij verschillende prijzen heeft behaald. Zijn vertegenwoordiger is F. Riewald, zevenfabrikant te St. Annaparochie.

Enige tijd later adverteert M.F. de Vries uit Tzummarum met eigen fabrikaat Staalploegen en eggen.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.

© Friese Landbouwwerktuigen Fabrikanten | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk