Naam

Jong; Smederij Lieuwe de Jong, Winsum.

Fabriek/Bedrijf/Bedenker (of uitvinder)

Momenteel heet het bedrijf: 'Mannen van Staal' te Leeuwarden.

Smederij L. de Jong te Winsum, Leeuwarden.

Oprichter/Opvolger(s)

 

Smederij Lieuwe de Jong, Winsum.

Smederij Bakker te Winsum.

Zoon Theunis Bakker begint in 1988 een metaalbewerkingsbedrijf in Winsum.

Op afbeelding 01 van links naar rechts de personen: Lieuwe de Jong, één van de knechten en zoon Tsjibbe de Jong.

De smederij van de Jong te Winsum is in 1948 overgenomen door Jan Bakker. Zijn zonen zetten later het bedrijf voor als een elektrotechnischbedrijf met winkel.

Zoon Theunis is eerst werkzaam geweest bij smid Feenstra te Welsrijp en daarna nog bij Meijer aan de Oude Bildtdijk onder Sint Jacobiparochie. Hij is later begonnen met een metaalbewerkingsbedrijf te Winsum en maakte onder andere onderdelen voor Miedema en Vicon. In 2012 is het bedrijf, inmiddels omgedoopt tot 'Mannen van Staal' verhuisd naar Leeuwarden.

Werktuigen

Theunis Bakker bouwt in 1992 een gebouw waarin hij een smederijmuseum in vestigt. Zie ook een artikel in de Winsumer dorpskrant 'Op 'e Skille' van 7 februari 2009.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.

© Friese Landbouwwerktuigen Fabrikanten | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk