Skip to main content

Naam

Jong; Smederij Jan de Jong, Terzool.

Smederij Jan de Jong te Terzool.

Periode van bestaan

1945 - 1985.

Werktuigen

Jan de Jong is geboren in Rotsterhaule en was jarenlang smidsknecht bij Berend Stroop in Haskerdijken- Nieuwebrug, later ook nog een tijdje bij Sjoerd Binnema in Kubaard. De opeliding als hoefsmid heeft hij gevolgd op de militaire school voor hoefsmeden in Amersfoort. Later noemde een groep hoefsmeden zich 'De zwarte bende van '38'. Op de groepsfoto staat Jan de Jong geheel rechts en in het midden staat Hendrik Bekkema uit Warns naast de man met de witte pet.

In 1945 is de Jong een eigen smederij begonnen door de overname van de smederij Durk Keuning te Terzool.

In 1985 is het bedrijf overgeschakeld en verder gegaan als 'De Jong
Installatietechniek B.V. te Scharnegoutum. Zijn zoon Wybe heeft later het bedrijf overgenomen. Jan de Jong heeft tot op zijn 91ste hand en

spandiensten verricht op het bedrijf van zijn zoon. Hij is in 2012 gestorven.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.