Skip to main content

Naam

Gerlsma; Abe Gerlsma, Franeker, útfiner.

Fabriek/Bedrijf/Bedenker (of uitvinder)

De heer Gerlsma heeft in 1948 een looftrekmachine ontwikkeld (gebouwd bij Oostwoud Franeker) waarmee hij een landelijke prijs gewonnen heeft. Daarna is hij in dienst gekomen bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Leeuwarden. Hij is naast zijn werk als specialist landbouwwerktuigen steeds bezig geweest met het ontwikkelen van werktuigen, voornamelijk op het gebied van de aardappelteelt. Hij werkte daarbij nauw samen met de Werkgroep Rationalisatie in de landbouw (De Bildtse werkgroep).

Is techniekleraar geweest aan de Rijks Landbouwwinterschool te Leeuwaren en de Christelijke Landbouwwinterschool te Dokkum (1948 - 1961).

Is mede initiatiefnemer en 40 jaar organisator van de Trekkerbehendigeheidwedstrijden op de Voorstraat te Franeker (1953 - 2002).

Gerlsma; Abe Gerlsma, Franeker, útfiner.

Uitvinder Abe Gerlsma te Franeker.

Oprichter/Opvolger(s)

Abe Gerlsma is geboren in 1919 te Franeker en daar overleden in 2012. A.v. Schurmansingel

Is ook bekend als kunstenaar, maakte etsen, tekeningen en schilderijen (Zie voor meer informatie o.a. het boek: 'Abe Gerlsma, zijn werk en zijn leven', in 2008 uitgegeven door Galerie de Roos van Tudor.)

Werktuigen

Gerlsma ontwikkelde o.a.

- een looftrekmachine (looftrekker), aanvankelijk gemaakt door Hercules-Bijlsma te Franeker, later door Machinefabriek Structural van Hendrik de Vries uit Sint Annaparochie. Ook zijn er machines gebouwd door Bosch te Nijverdal.

- een snarenbedpootmachie die onder de naam Structural in de handel is gebracht door Machinefabriek Hendrik de Vries uit Sint Annaparochie.

- de beweegbare bodem voor de volautomatische aardappelpootmachines van Cramer. Doormiddel van een gedoseerde aanvoer naar de pootketting ontstaat er minder kiembeschadiging. Bestaande machines werden omgebouwd door de Franeker Landbouwcoöperatie te Franeker.

- ontwikkelde in samenwerking met de Bildtse Werkgroep de eerste bunker-sorteerinrichting voor aardappelen in Friesland bij de heer Bauke Lettinga (Nieuwe Bildtzijl).

- ontwikkelde in samenwerking met de heer Jan Bijlsma Sr. te Franeker een flexibele tand voor hooischudders waarbij het middenstuk van rubber gemaakt is en aan het uiteinde een metalen pen bevestigd is (o.a. gebruikt bij de schudders van Charrues Mélotte (België).

- ontwikkelde met een aantal akkerbouwers in Het Bildt een grondontsmettingsmachine met aangedreven rol voor de aardappel-poterteelt.

Het Consulentschap, c.q. de heer Gerlsma, had in de periode 1949 -1958 op het gemengde bedrijf (6,8 ha) van de heer Aone Teake van der Ploeg te Ried de mogelijkheid om werktuigen en werkmethoden uit te proberen, waarbij de paardentractie geheel vervangen werd door een trekker. Smid B. Sloots uit Ried maakte veelal de nodige aanpassing aan de werktuigen. 

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.