Skip to main content

Naam

Fokkinga; Roel Fokkinga uitvinder te Oostrum.

Roel Fokkinga uitvinder te Oostrum bij Dokkum.

Oprichter/Opvolger(s)

R.Fokkinga, útfiner.

Werktuigen

Van de heer Fokkinga is bij de werkgroep alleen bekend dat hij octrooi gekregen heeft voor het verstellen van een linkswerkende harkmachine naar een rechtswerkende. Of de machine in productie genomen is, is de werkgroep niet bekend.

OCTROOI  No. 31899 Uitgegeven 15 Januari 1934, dagteekening 16 December 1933.

Octrooi verleend aan  ROEL FOKKINGA,  te Oostrum bij Dokkum.

Harkmachine en zwadkeerder, waarbij de harkhoofden aan haspelkruisen zijn aangebracht, die ter weerszijden van het gestel om horizontale assen draaibaar zijn, welke aldus gevormde tandentrommel bevestigd is aan een balk, die in het midden om een verticale as draaibaar is.

Aanvrage 61887 Ned., ingediend 15 Juli 1932, 24 uur, openbaar gemaakt 15 Augustus 1933.

CONCLUSIE.

Harkmachine en zwadkeerder, waarbij de harkhoofden aan haspelkruisen zijn aangebracht, die ter weerszijden van het gestel der machine om horizontale assen draaibaar zijn, welke aldus gevormde tandentrommel bevestigd is aan een balk, die in het midden om een verticale as draaibaar is met het kenmerk, dat de ondersteuningen van de assen der haspelkruisen elk om een verticale as draaibaar zijn aangebracht aan een der einden van den balk en dat een of elke ondersteuning voorzien is van een tand- of rolsegment, waarvan het middelpunt in de verticale draaiingsas van de ondersteuning ligt, en waarvan de tanden grijpen in, of de omtrek afrolt over een vast aan het gestel bevestigd tand- of rolsegment, waarvan het middelpunt in de verticale draaiingsas van den balk ligt, en dat de grootte der steek- of rolcirkels zoodanig is, dat, wanneer de balk van den eenen naar den anderen uitersten stand wordt gebracht, de ondersteuningen van de assen der haspelkruisen l80° gedraaid en de assen van den eenen naar den anderen stand evenwijdig aan de voortbewegingrichting gedraaid worden.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.