Naam

Eizenga; Fa. Eizenga en Stenekes, landbouwwerktuigenfabriek, Wirdum (Fr.)

Fabriek/Bedrijf/Bedenker (of uitvinder)

Werktuigenfabriek Eizenga en Stenekes te Wirdum (Fr.).

Oprichter/Opvolger(s)

Op 18 mei 1961 wordt Oebele Eizenga, fabrikant, wonende te Leeuwarden, Pieter de Hooghstraat 13, zaakdoende onder de naam Landbouwwerktuigenfabriek Fa. Eizenga te Wirdum (Fr.) definitief surseance van betaling verleend voor de tijd van één jaar. (Bericht in Leeuwarder Crt. 24 mei 1961).

Verkoop: P. de Hooghstraat 15, Leeuwarden

Het is niet duidelijk of Stenekes Drachten samengewerkt heeft met Eizenga.

Werktuigen

Adverteerde in het Fries Landbouwblad van 12 april 1957 met E.& S. transporteurs die even goed zouden zijn dan de beste maar stukken goedkoper. Indien vroegtijdig besteld werd was de prijs f. 750,--.. Verkoopadres P. de Hooghstraat 13 te Leeuwarden, tel. 05100-21682.

Adverteert in 1957 met E&S transporteurs, De lichtste uitvoering met een gewicht van ca. 100 kg met de grootste capaciteit van ca. 1000 kg/15 minuten.

In 1959 adverteert Landbouwmachinefabriek O. Eizenga, Wirdum met een inruil ‘Ideal’ hooiblazer. (Tel.: K5105-498. Na zes uur K5100-27128. (Leeuw.crt. 6 april 1959.)

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.

© Friese Landbouwwerktuigen Fabrikanten | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk