Naam

Eisinga; Oebele Eisinga, Wirdum.

Fabrikant O. Eisinga te Wirdum.

Oprichter/Opvolger(s)

Artikel in het Fries Landbouwblad (van 24 april 1989) in de serie 'Wêr't de boer eartiids mei wurke' nr. 53 (G.R. Groustra). Hierin wordt Oebele Eisinga te Wurdum genoemd als fabrikant van Jacoblsladders. Waarschijnlijk bedoelt Groustra hier het bedrijf van Eizenga . Zie daarvoor het bedrijf Eizenga en Stenekes

Werktuigen

Maakte in 1950 Jacobsladders.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.

© Friese Landbouwwerktuigen Fabrikanten | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk