Naam

Drachtster Landbouwwerktuigen Industrie C.V.; Ate Bruinsma.
Drachtster Landbouwwerktuigen Industrie C.V.; Ate Bruinsma.

Drachtster Landbouwwerktuigenindustrie Bruinsma te Drachten.

Oprichter/Opvolger(s)

Ate Bruinsma.

Periode van bestaan

1937 - 1939.

Werktuigen

Ook Drachten kreeg, zij het kortstondig, een autrotrekker-fabrikant. In februari 1937 schreef Ate Bruinsma zich in als enig beheerend vennoot in de commanditaire vennootschap (CV) Drachtster Landbouwwerktuigen-Industrie. (lc 6-2-1937). Aanvankelijk legde hij zich toe, volgens de inschrijving in het handelsregister tenminste, op de fabricatie en verkoop van weideslepen en andere landbouwwerktuigen. Uit een latere advertentie (20/11/1937 flbb) blijkt dat hij greppelploegen bouwde en gierpompen, mestpompen, gierverspreiders en 'landbouwluchtwagens' verkocht. Maar in september van dat zelfde jaar presenteerde hij op de landbouwtentoonstelling van Franeker een autotrekker. De expo was uitgeschreven door de Friese Bond van Smedenpatroons, waar dus met name smeden hun produkten toonden. Zijn tot trekker omgebouwde vrachtauto (FLBB 11 sept 1937) deed mee aan een ploegdemonstratie. Hij maakt op de jury weinig indruk, de trekkracht was gelijk aan een Fordson op luchtbanden. Voor de aankoopprijs fl 750 gulden kon ook een gebruikte (echter) trekker gekocht worden. Bruinsma zelf was overtuigd van zijn DANSKA trekker die 'alom bewondering oogstte' aldus een advertentie van hem in het Friesch Landbouwblad.
Veel zal hij niet verkocht hebben want in 1939 ging oprichter Bruinsma failliet. (18-01-1939 LC)

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.

© Friese Landbouwwerktuigen Fabrikanten | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk