Naam

Dijkstra; D.T. Dijkstra, fabrikant van aardappelsorteermachines, Sint Jacobiparochie.
Dijkstra; D.T. Dijkstra, fabrikant van aardappelsorteermachines, Sint Jacobiparochie.

Machinefabriek Dijkstra te Sint Jacobiparochie./ Emmeloord

Oprichter/Opvolger(s)

Tjitte Dijkstra, smederij in 1921

Dirk T. Dijkstra

Periode van bestaan

1921 - heden (oan't no ta)

Werktuigen

Tjitte Dijkstra is als smid in 1921 begonnen in het pand van ‘Baas Pier’, smid aan het Westeinde te Sint Jacobiparochie, met de oudtestamentische tekst op de hardstenen gevelsteen "Het Geslacht van Tubal Kain" . In het Bildt werd voor het sorteren van aardappelen veelal gebruik gemaakt van sorteermachines die handmatig werden aangedreven. Door de export van pootaardappelen door onder andere handelshuizen in het Bildt werd de vraag naar een grotere sorteercapaciteit groot. In overleg ontwikkelde Dijkstra een sorteermachine volgens het zogenaamde schudsysteem met grotere zeven, aagedreven door een elektromotor en een krukassysteem. In 1926 was het prototype gereed en werd ingezet bij aardappelhandel Firma Dijkstra & Miedema te St. Annaparochie. Na de werktijd in de aardappelloods controleerde Tjitte elke avond de machine en kon op die wijze de eventuele reparaties en verbeteringen dezelfde avond nog uitvoeren.

Om de nauwkeurigheid van het sorteren te verbeteren werd een constructie bedacht om de zeven een moment stil te laten staan zodat nog een aantal aardappelen de gelegenheid kregen om door de zeef te vallen. Om te voorkomen dat de zeven verstopt raakten met aardappelen werd een systeem geconstrueerd om de vastgeraakte aardappelen uit de zeven te tikken.

In 1937 kocht Dirk Tjittes Dijkstra een bouwterrein aan Oosteinde te St. Jacobiparochie en bouwde daar een smederij met een woonhuis. Doordat de sorteermachines steeds groter werden was er meer ruimte nodig en ook de ligging van het bedrijf was niet gunstig voor de verdere ontwikkeling en is het bedrijf Dijkstra in 1967 verhuisd naar Emmeloord in de Noordoostpolder. In St.Jacob worden dan alleen nog kleine onderdelen gemaakt.


In 1984 werd het pand Oosteinde 43 verkocht aan de Firma H.R.Hoekstra, en wordt het tot op heden gebruikt als opslag voor landbouwmachines en werkplaats van R. Hoekstra.

Dijkstra verhuist naar Emmeloord en wordt fabrikant van o.a. sorteerinstallaties.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.

© Friese Landbouwwerktuigen Fabrikanten | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk