Skip to main content

Naam

Commissie werktuigen van de Friese Maatschappij van Landbouw, Leeuwarden.

Werktuigencommissie van de Fr. Mij. van Landbouw te Leeuwarden.

Werktuigen

Deze commissie speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het demonstreren van landbouwwerktuigen in de provincie Friesland.

Middels het Fries Landbouwblad werden nieuwe werktuigen besproken, demonstraties aangekondigd en verslagen.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.