Skip to main content

Naam

CAF; Coöp. Ver. tot Aankoop en bewerking van Landbouwbenodigdheden voor Friesland, Leeuwarden.

CAF Coöperatieve vereniging tot aankoop (...) te Leeuwarden.

Werktuigen

Sneeker Trekweg 17.

In eerste instantie een bedrijf dat veevoeders en kunstmeststoffen kocht en verkocht.

Daarnaast was er een handel in werktuigen en trekkers en een werkplaats voor reparaties en het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe werktuigen.

Door de jaren heen zijn verschillende coöperaties (zoals FLC Franeker) samengevoegd met de CAF.

Heeft later onder de naam CAF-Mechan gewerkt.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.