Bijlsma; Hoef- en Grofsmid K.G. Bijlsma, Hommerts.

Fabriek/Bedrijf

Sinds ca, 1843 Smederij Bijlsma in Hommerts.

Nota: 1899 Hoef- en Grofsmid K.G. Bijlsma Hommerts.

Nota: 1925 P.K. Bijlsma, Hoefsmid, landbouwwerktuigen, rijwielhandel en reparatie-Inrichting.

Nota: 1957 Fa. P.K. Bijlsma & Zn. Electrische smederij, autogeen- en electrische lasinrichting, landbouwwerktuigen en melkmachines.

Nota: 1960 Fa. P.K. Bijlsma  & Zn, Smederij, las- en draainrichting.

J. Bijlsma, Smederij, konstructie, landbouwmechanisatie

Bijlsma;  Hoef- en Grofsmid K.G. Bijlsma, Hommerts.

Hommerts.

Oprichters

Cornelis Meinderts Bijlsma was smid te Raerd (Rauwerd).

Zijn zonen Gabe en Meindert Bijlsma zijn in ca. 1843 met een smederij begonnen in Hommerts.

Meindert vertrekt in 1850 als smid naar Reduzum.

Smederij Bijlsma Hommerts opgericht door K.G. Bijlsma.

P.K. Bijlsma.

Zonen van P.K. Bijlsma.

J. Bijlsma.

Leden het geslacht Bijlsma hebben zich als smid gevestigd in o.a. Balk, Wolvega en Harlingen. Ook het bedrijf Bijlsma Hijs- en Heftechniek uit Joure stamt uit dit geslacht.

Periode van bestaan

... - heden (oan't no ta).

Werktuigen

Aanvankelijk een smederij, later een landbouwmechanisatiebedrijf waar ook bepaalde constructies gemaakt worden.

Beschikbaar informatiemateriaal

  • Fotomateriaal: Ja
  • Foldermateriaal: Ja
  • Wat we nog zoeken: Teksten, Fotomateriaal, Foldermateriaal, Publicaties / Artikelen, Film- of Videomateriaal, Diversen ( reclame-artikelen, gadgets)