Berg; Van der Berg, Tijnje.

Adres: Lûksterheawei Tijne.

Werktuigen

Maakte verdeelsystemen voor hooiblazers die door Nauta (te Heeg?) gemaakt werden en in de handel gebracht door Poiesz te Sneek.

Beschikbaar informatiemateriaal

  • Fotomateriaal: Nee
  • Foldermateriaal: Nee
  • Wat we nog zoeken: Teksten, Fotomateriaal, Foldermateriaal, Publicaties / Artikelen, Film- of Videomateriaal, Diversen ( reclame-artikelen, gadgets)