Naam

Baarda; O.H.Baarda, Harlingen.

O.H. Baarda uitvinder te Harlingen.

Werktuigen

O. H. Baarda, die leraar was aan de Ambachtsschool te Harlingen, bouwde een greppelploeg en  gaf op verschillende plaatsen demonstraties, zoals op 7 februari 1925 nabij Midlum onder Harlingen. Het Frieslandbouwmuseum heeft in de collectie een model van deze ploeg, gemaakt door dezelfde uitvinder (voorwerp nr. 02-085). De driewielige greppelploeg bestond uit een raamwerk met daaronder een ploeglichaam. De bestuurder had een zitplaats op het vaste raamwerk, zodat hij het werk zittend kon doen. De diepte van de ploeg kon met een soort autostuur worden geregeld. Met dit stelwiel kon onder het ploegen het aanspanningspunt verplaatst worden zodat de diepte groter of kleiner gemaakt worden. Verder had de bestuurder een hefboom tot zijn beschikking waarmee hij een drietal messen in en uit het werk kon zetten. Van deze drie messen dienden de voorste twee om de linker- en rechterkant van de greppel af te snijden. De achterste maakt een verticale snede. Daardoor werd de driehoekig aangesneden grond tevens in de lengterichting in tweeën gedeeld. Hierdoor kon de uitgesneden grond aan weerskanten van de greppel neergelegd worden, zonder terug te vallen.

  Verder had de bestuurder nog hefbomen om het achterstuk van de ploeg op te heffen zodat hij vrij van de grond liep. Bij de demonstratie onder Midlum was die dag de zware kleigrond door en door nat. De ploeg werd getrokken door drie gekruiste Belgen, die er de handen behoorlijk vol aan hadden. Maar toen de ploeg eenmaal op dreef was, bleek het werktuig goed te voldoen: de uitgeworpen grond werd op behoorlijke afstand van de greppelkanten gedeponeerd, zonder terug te vallen. De greppelploeg ’systeem Baarda’ zou in de handel worden gebracht door Brinkmann en Niemeijer in Zutphen. Omdat de prijs hoog was leek de ploeg het meest geschikt voor een voerman (loonbedrijf) of een combinatie van boeren. Naast het geven van demonstraties, ging Baarda ook met zijn ploeg de boer op. In de catalogus van de landbouwtentoonstelling van 1  en 2 oktober 1924, die georganiseerd werd bij het 50 jarig bestaan van nieuwe veemarkt van Leeuwarden, staat Baarda op pagina 355 vermeld bij de lijst van standhouders: ’greppelploeg speciaal voor de greide’.

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.

© Friese Landbouwwerktuigen Fabrikanten | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk