Skip to main content

Naam

AVIEH; Algemeene Vereenigde Im- en Export Handelsmij. N.V., Leeuwarden.
AVIEH; Algemeene Vereenigde Im- en Export Handelsmij. N.V., Leeuwarden.

Alg. Vereenigde Im- en Export Handelsmij. te Leeuwarden, Heerenveen, Scharnegoutum, Wijk bij Duurstede.

Oprichter/Opvolger(s)

1946 is (Algemeene Verenigde Im- en Export Handelsmaatschappij (A.V.I.E.H.)opgericht door de de Fa. Weerstra, kaashandelaar te Leeuwarden, met als directeur de heer C. Verra.

In 1950 wordt de heer Verra eigenaar van het bedrijf.

Vanaf 1957 wordt zoon H.A. Verra mede eigenaar van het bedrijf.

In 1999 neemt de heer H.A. Verra afscheid van het bedrijf.

In 2000 fusseert Fullwood met Packo N.V. en gaat verder onder de naam Fulwood-Pakco-Group.

Werktuigen

De technische afdeling van de Algemeene Vereenigde Im- en Export Handelsmij. N.V., o.a. importeur van Fulwood melkmachines, ontwikkelde in samenwerking met zijn dealers verbeteringen aan de machines. De fabricage gebeurde bij Van Echteld te Werkhoven (U.).

Dealer Harkema in Aduard maakte een makette van wat later de eerste roterende melkstal zou worden.

Informatie van Hessel Bosma Sneek:

In 2010 vierde FULLWOOD zijn 225 jarig bestaan. R.J.Fullwood & Bland Ltd. werd in 1785 opgericht en waren vanaf die datum werkzaam in de agrarische sector, toen hoofdzakelijk als verkopers van Annatto zaden (worden gebruikt als kleursel in o.a. boter en kaas) en stremsel voor de kaas- en botermakerijen. Ook waren ze vanaf het allereerste begin actief op de melkmachinemarkt. In 1930 gaan ze met een eigen fabricaat de Engelse markt op onder de merknaam ,,Fullwood.''

Na de tweede wereldoorlog - al in 1945 - wordt contact gezocht met de Fa. Weerstra, kaashandelaren in Leeuwarden, waar ze reeds handel mee deden op het gebied van Annatto zaad en stremsel voor de zuivelfabrieken.

In 1946 richtte de Fa .Weerstra een aparte afdeling op, namelijk de N.V. ,,A.V.I.E.H'' (Algemeene Vereenigde Import en Export Handelsmaatschappij) en voerde toen de eerste melkmachines van Fullwood in, in Nederland. De zakelijke werkzaamheden, zowel in kaas en aanverwanten als de melkmachines geschiede in Leeuwarden vanuit het pand aan de Arendsstraat nummer 12. Als directeur van deze nieuwe afdeling werd de heer C.Verra aangesteld en als procuratie-houder de heer J. Eijzenga, die beide al bij de Fa. Weerstra werkzaam waren. De melkmachines werden bij Fullwood gemaakt in Ellesmere (Shropshire) in Groot Brittannië. In het eerste jaar worden enkele machines aan veehouders geleverd welke heel goed aan de eisen voldeden en in februari 1947 verschijnt in het Fries Landbouwblad een goede recensie van de secretaris van de Werktuigencommissie van de Stichting voor de Landbouw. Dit naar aanleiding van de plaatsing van een machine bij de heer Sj.Offringa bij Wirdum. De verkopers in deze begin periode waren de heren Jellema en Hovinga uit Anjum.

In 1950 neemt de heer C. Verra, tot dan directeur van de N.V.- A.V.I.E.H., het bedrijf over en gaat voor eigen rekening en risico verder. De eerste tijd nog vanuit de Arendsstraat. In die jaren wordt de heer A. van Wijk uit Cothen als hoofdverkoper over geheel Nederland aangesteld.

In 1956 wordt er een vestiging geopend te Langbroek in de provincie Utrecht. In die jaren wordt de verkoop en leverantie van staluitmesters (Beatty) en koeltanks (Darikool) in het pakket opgenomen.

Van af 1957 is de zoon van de heer C. Verra, H.A. Verra mededirecteur / eigenaar van het bedrijf. In 1969 wordt het pand in de Arendsstraat verruild voor een pand in de Molenstraat te Leeuwarden. Er verdwijnen in die jaren veel dorpssmeden en hierdoor wordt er steeds meer gevraagd van de groothandel. Zo ook van de importeurs van melkmachines.

In 1975 verplaatst het bedrijf zich in verband met ruimtegebrek naar Heerenveen, waar het een gedeelte van de panden van de Agrarische Unie betrekt. In 1976 wordt een nieuw pand gebouwd en betrokken in Scharnegoutum. In datzelfde jaar wordt het hoofdkantoor te Langbroek opgeheven en verplaatst naar Wijk bij Duurstede, waar een geheel nieuw pand met kantoren en magazijnen wordt betrokken.

In 1982 wordt aan Fullwood de zilveren medaille toegekend voor hun baanbrekend werk betreffende de ontwikkeling op het gebied van de melkproductiemeting.

In de jaren 1983 – 1986 verandert door omstandigheden op de Nederlandse markt de organisatiestructuur van Fullwood. Filialen die er per provincie waren, worden nu als zelfstandige dealerschappen voortgezet.

In 1989 heeft Fullwood een groot aandeel in de Packo groep. In 1999 neemt de directeur H.A.Verra afscheid van het bedrijf en in 2000 fuseert FULLWOOD met PACKO NV.

Noviteiten; Eerste met wijde glazen melkleidingen ook op de grupstal, het Hitte-reinigingssysteem en de Melkpomp op vacuüm voor weide-installaties. Centraal pulsatie systeem voor grupstal en doorloopstal. Pulsomatic / magneet kop en Rotorkamer / dubbelleidingsysteem.

Eerste met een carrousel / draaistal in Nederland. In Friesland was de tweede draaistal een Fullwood. Eerste met een Open tandem-, de visgraat- en zij-aan-zij-melkstal (Rapid axcit) in Nederland. Eerste met roterende melkstallen zoals de 'Radiaal buiten-melker' en de 'Harkema radiaal / binnen-melker' Als eerste met de Melkmeter + pedometers (stappenteller) goedgekeurd gekregen in1986.

Voorloper op het gebied van de IJsbank-melkkoeling (melktank) en bedrijfsautomatisering / proces computer. Verdere noviteiten: Slanggeleider, Automatische afname apparatuur, Sensor-techniek bij automatische afname, Managementsysteem AFMS-80, Melkmeet glazen met rekstrook (productie registratie), Voerdosering met DCU beeldscherm en Afimilk systeem / gezondheidsbewaking.

Als een een veehouder die geen vaste klant was bij Fulwood een hittereiniger wilde kopen dan moest hij ook de complete melkstellen van Fullwood kopen omdat alleen de rubbers van Fullwood bestand waren tegen het hete water met een zuurdosering.

 

 

 

 

 

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.