Atema; A. Atema, Fabrikant van Rival gier- en mestpompen, Stiens.
Atema; A. Atema, Fabrikant van Rival gier- en mestpompen, Stiens.

Stiens.

Oprichters

A. Atema.

H. B. Atema.

Werktuigen

Maakte

- Rival pompen voor gier en dikke mest (advertenties in het Fries Landbouwblad van 1938 en 1939).

- Rival motorzuigpompen met stamp-apparaat (Maandblad Landbouwmechanisatie ca. 1955).

- mechanische mestafvoer uit stal, systeem Atema.

- cycloon- hooiventilator voor het transporteren van hooi van den beganen grond tot boven in het vak (Landbouwwerktuigen-tentoonstellings-catalogus 1922). Nieuw was de door Atema gemaakte zuigbuis met een vultrechter en het verlengen van de persbuis tot aan de nok van de boerderij. Voor dit ontwerp werd een zilveren medaille toegekend.

 - de heer H. B. Atema ontwikkelde een ventilator om lucht te blazen in wagens met gras van grasdrogerijen om te voorkomen dat er broei ontstaat.

- maakte hooiblazers met een ijzeren buizenframe en een houten omschot.

Atema adverteert in 1952 in het Fries Landbouwblad met de volgende informatie: Atema Stiens maakte in 1926 de eerste gier- en mestpomp van plaatijzer voor motorkracht en in 1931 werd deze pomp in uitvoering van gegoten ijzer op de markt gebracht. Dat was een grote verbetering, want de levensduur werd er onbeperkt door verlengd, terwijl er in 1932 een roer- en stampbeweging-inrichting in de gierput bijkwam, welke er nog bijgeleverd kan worden, en in 1933 werd een onverslijtbare gegoten ijzeren zuiger aangebracht, die tegelijk stampt en mengt. Vanaf die tijd zijn er nog verscheidene kleine verbeteringen aangebracht die maken dat de 'RIVAL' motorpomp door en door solide is. De eerste door ons geleverde pompen werken nog tot grote tevredenheid van de gebruikers.

Beschikbaar informatiemateriaal

  • Fotomateriaal: Ja
  • Foldermateriaal: Ja
  • Publicaties/Artikelen: Artikel in het Fries Landbouwblad: 'Wêr't de boer eartiids mei wurke', nr. 37 (G.R. Groustra).
  • Wat we nog zoeken: Teksten, Fotomateriaal, Foldermateriaal, Publicaties / Artikelen, Film- of Videomateriaal, Diversen ( reclame-artikelen, gadgets)

Auteur dit artikel

G.H.

Aangepast op:

zaterdag, 14 juni 2014