Skip to main content

Naam

Akkerman; Minne Akkerman, Haskerhorne.

Minne Akkerman te Haskerhorne, Haarlem.

Oprichter/Opvolger(s)

Minne Akkerman is geboren in 1901 te Haskerhorne.
Heeft waarschijnlijk als voorman van een dorsploeg gewerkt.
Bouwde in 1925 zijn eerste machine in samenwerking met smid Van der Hoef uit Wolvega.
Is werkzaam geweest bij Bosch in Nijverdal. Dit bedrijf is later over gegaan naar P. Zweegers.
Werkte een tijdje bij Miedema Winsum.
Later tot zijn pensioenering is hij bij Vicon werkzaam geweest.

Werktuigen

Artikel in het Friesch Landbouwblad van 4 october 1941: De wendharkkeerder P.H.C., systeem Akkerman-van der Hoef. 'deze machine, die in tegenstelling met de gangbare gecombineerde harkkeerders, het hooi zoowel naar links als naar rechts kan verwerken, wordt sedert een paar jaar door de Fa. P. van der Hoef & Co., smederij te Wolvega, in den handel gebracht. Hoewel tot nog toe niet fabriekmatig in serie vervaardigd, is het aantal gebruikers geleidelijk tot een negental toegenomen, waarvan één in drenthe, en de overigen in Friesland. In verband hiermee, kwam het ons gewenscht voor, na te gaan, welke resultaten de nieuwe constructie tot nog toe in de practijk heeft opgeleverd. (....) Er is mee gewerkt bij F. Bergsma te Jellum, maar daarbij traden wel enkele storingen en matariaakbreuken op.

Conclusie: Samenvattend zijn wij van oordeel, dat de werking van den wendharkkeerder P.H.C. op zich zeer bevredigiend is, waarbij de mogelijkheid om naar twee zijden te werken als een verbetering van betekenis wordt gewaardeerd. De huidige wijze van fabricage laat echter te wenschen over. Seriefabricage in een daarvoor ingerichte fabriek, zou de afwerking, de kwaliteit van het materiaal en waarschijnlijk ook den kostprijs ten goede komen. Voor de Werktuigencommissie der Friesche maatschappij van landbouw, R. Kerstma, secretaris.

Krantenknipsel Fries mozaïek Leeuwarder Courant 3 december 1984: Minne Akkerman uitvinder van o.a. in 1925 een dubbelwerkende harkmachine (Fries: swielmasine) in de handel gebracht door Boeke en Huidekoper, rooimachines die én bieten én aardappelen konden rooien en kunstmeststrooiers.

Ontwikkelde de Vitello harkkeerder (is ook onder de merknaam Triangel verkocht), waarvan de rechten door Lely overgenomen zijn.

Ontwikkelde in 1975 de Vitello werktuigen met als voorbeeld die van Vicon o.a. de pendelstrooier (er zijn meer dan 10.000 van verkocht).

Octrooibericht: Octrooi No. 44539, klasse 45c.36. Pieter van der Hoef te Wolvega en Minne Jacob Akkerman te Nijelamer. Harkmachine, tevens zwadkeerder, waarbij de harken draaibaar verbonden zijn met schijven of armenkruisen, die in twee werkstanden voor het naar links of naar rechtsharken verzetbaar zijn. Ingediend 29 juli 1937, openbaargemaakt 15 juni 1938.

Octrooibericht: Octrooi No. 45e.36. Minne Jacob Akkerman te Nijelamer. Harkmachine, tevens zwadkeerder, waarbij de harkhoofden aan haspelkruisen zijn aangebracht en elk harkkruis draaibaar is om een horizontale as, welke aan een arm of beugel is aangebrach, die van een scharnieras is voorzien. Ingediend 1 augustus 1939, openbaar gemaakt 15 november 1940

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.