Naam

Verenigde Landbouwmachinefabrieken, United Agricultural Machinery Factories, Leeuwarden.
Verenigde Landbouwmachinefabrieken, United Agricultural Machinery Factories, Leeuwarden.

Verenigde Landbouwmachinefabrieken te Leeuwarden.

Oprichter/Opvolger(s)

Verenigde Landbouwmachinefabrieken

United Agricultural Machinery Factories, Leeuwarden.

 

United Agricultural Machinery Factories is een samenwerkingsverband van fabrikanten van landbouwwerktuigen. Er zijn 5 Friese fabrikanten bij betrokken, te weten Anema (Wifo) Ferwerd, Eureka (van der Woude) Drachten, Hermes (S. de Vries) Leeuwarden, Miedema Winsum en Schukken Bolsward en aannemersbedrijf J. Hoving uit Haulerwijk. De andere fabrikanten waren Ter Borg & Mensinga uit Appingedam, Lockwood uit Nieuw Amsterdam en Zijlstra & Bolhuis uit Veendam - Coevorden.

Voor zo ver bekend is het alleen maar een postbus-adres.

De doelstellingen van de groep is onder meer: de bevordering van de export van de groep door een bundeling van de activiteiten en ervaring van de leden, met name ook op die markten waar complete projecten gevraagd worden. Het gezamenlijk of gedeeltelijk gezamenlijk deelnemen aan de hiervoor in het buitenland in aanmerking komende tentoonstellingen en beurzen. De aangesloten bedrijven zijn in staat een pakket machines, transportmateriaal en andere uitrustingen voor de veeteelt, akker-, tuin- en bosbouw en boomkwekerij, een en ander in de ruimste zin van het woord, te leveren. Hierdoor is het mogelijk, dat de leden van deze groep ook complete bedrijven, boerderijen en andere bedrijven op agrarisch gebied, inclusief gebouwen voorzien van machinepark en uitrustingen, kunnen aanbieden.

Tot op dit monent is het de leden van de werkgroep niet gelukt om informatie te verkrijgen over deze samenwerking, uitgezonderd twee folders en een bericht in het maandblad Landbouwmechaisatie.

Van een oud-weknemer van Hermes kregen we de volgende informatie (juli 2020)

UAMF is opgericht in 1969 met als initiatiefnemers o.a. Mr. Boele Olthof (KvK), S. de Vries Jr. (Hermes). Een in 1969 bij Hermes in dienst getreden werknemer is vanaf de dag dat de folders waren gedrukt en plannen voor de toekomst werden gemaakt secretaris/correspondent/contactpersoon voor dit samenwerkingsverband geweest. Het doel was om samen de exportmarkt op te gaan, om zodoende de klanten een compleet pakket mechanisatie aan te bieden.

Zo werd tijdens de maandelijkse vergaderingen besloten om als club deel te nemen aan de grote landbouwtentoonstelling in het Atomium in Brussel, begin 1970. Er werd een vrachtwagen met machines heen gestuurd (o.a. een transporteur van Miedema, een grondontsmettingsmachine van Zijlstra & Bolhuis, een cyclomaaier van Schukken, een sorteermachine van Hermes, een hooimachine van Eureka en diverse apparatuur van Wifo-Anema).

De stand in het Nederlands paviljoen trok veel bezoekers w.o. ook buitenlandse delegaties.  De heren W. Anema en F. Schukken zijn gedurende de tentoonstelling nog enige dagen op bezoek geweest. Enige resultaten werden geboekt o.a. door Miedema Winsum, maar zoals bij vele samenwerkingsverbanden werd vol vuur begonnen en daarna is het langzamerhand uitgegaan als de bekende nachtkaars....

Periode van bestaan

1969 -

U kunt meehelpen deze site vollediger te maken of te verbeteren door een reactie via de mail in te sturen.
Vermeld s.v.p. duidelijk om welke fabrikant of welk bedrijf het gaat.

© Friese Landbouwwerktuigen Fabrikanten | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk